Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej jag fick en pacemaker för ca 1år sedan på grund av av block, låg puls m.m. Jag löptränar en del och har under den senaste månaden känt irritation från området där pacemakern sitter, något jag direkt inte känt förut. Min fråga är om detta är vanligt, finns det anledning till oro?

Hej jag fick en pacemaker för ca 1år sedan på grund av av block, låg puls m.m. Jag löptränar en del och har under den senaste månaden känt irritation från området där pacemakern sitter, något jag direkt inte känt förut. Min fråga är om detta är vanligt, finns det anledning till oro?

Hej,

Börjar det kännas "konstigt" vid fickan där pacemakern är placerad kan det vara första tecknet på infektion. Det typiska är svullnad, tryckömt, rodnad, värmeökat. Har du något av dessa tecken bör din pacemakerklinik se till dosfickan.
Ibland är det väldigt svårt även för läkaren att avgöra om en lokal infektion föreligger eller ej.
Du kan vänta och se en kort tid till, blir det värre så sök vård annars kan du som sagt avvakta. Infektioner i fickan kan komma flera år efter en pacemakerinläggning egendomligt nog. De drabbar cirka 1-5 % av pacemakerbärare.
MVH
Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer om ämnet: 
Vilka komplikationer kan ske