Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej, jag är 44 år och relativt vältränad. För 18 år sedan hade jag svimningar som man aldrig hittade orsaken till, troligtvis var det någon form av epilepsi. Vid ett tillfälle registrerades ett hjärtstopp på ca. 15 sekunder. Detta resulterade i att man, efter mina protester, opererade in en pacemaker. Jag fortsatte mitt aktiva liv, åker skidor och löptränar, och hade fortsatta problem med svimningar. Pacemakern ställdes då ner till min nivå och efter ytterligare ett år togs pacemakern bort. Dock lämnades elektroden kvar, nu till min fråga. Kan elektroden påverka min hjärtrytm idag? Periodvis känner jag ett extra hårt slag efter ett överhoppat slag, ofta i samband med att jag bastar eller har varit vaken länge. Jag har inte haft problem med svimningar sedan pacemakern togs bort och har ej heller haft några problem med blodtrycket. Jag har heller aldrig varit på någon hjärt kontroll efter att pacemakern togs bort, borde jag det med hänsyn till elektroden?

Hej, jag är 44 år och relativt vältränad. För 18 år sedan hade jag svimningar som man aldrig hittade orsaken till, troligtvis var det någon form av epilepsi. Vid ett tillfälle registrerades ett hjärtstopp på ca. 15 sekunder. Detta resulterade i att man, efter mina protester, opererade in en pacemaker. Jag fortsatte mitt aktiva liv, åker skidor och löptränar, och hade fortsatta problem med svimningar. Pacemakern ställdes då ner till min nivå och efter ytterligare ett år togs pacemakern bort. Dock lämnades elektroden kvar, nu till min fråga. Kan elektroden påverka min hjärtrytm idag? Periodvis känner jag ett extra hårt slag efter ett överhoppat slag, ofta i samband med att jag bastar eller har varit vaken länge.
Jag har inte haft problem med svimningar sedan pacemakern togs bort och har ej heller haft några problem med blodtrycket. Jag har heller aldrig varit på någon hjärt kontroll efter att pacemakern togs bort, borde jag det med hänsyn till elektroden?

Hej,

Elektroder som är inlagda i hjärtat fastnar med spetsen mot hjärtväggen ( i normala fall)tack vare elektrodspetsens utformning (plasthullingar eller skruv). Efter en tid växer även en slags ärrvävnad över elektrodens främre parti i hjärtat. Sitter elektroden fast är det mycket ovanligt att den ger upphov till extraslag eller onormal puls.

Är elektrodspetsen lös däremot dvs den har ej fastnat efter operationen, så kan den ge extraslag när elektrodspetsen till och från slår mot hjärtväggen. Att elektrodspetsen lossnar direkt efter operationen är en välkänd komplikation som förekommer i några procent och som kräver en reoperation där man försöker fästa den på nytt.
Vid första kontroll efter operationen ser man på EKG om elektroden sitter fast eller ej (om inte patienten märkt det tidigare).

Elektroderna skall ju hålla helst livet ut men de händer att elektroder går av pga slitage med skador på elektroden som följd.Har Du ingen pacemaker längre kan man inte kontrollera detta på vanligt sätt. I Ditt fall måste man röntga hjärt- lungor för att se om det är ett brott på sladden. I så fall kan den avbrutna elektroddelen ligga och slå mot hjärtväggen och ge en massa extraslag. Men det är ganska ovanligt skall tilläggas.
Slutligen har nästan alla människor extraslag till och från som Du säkert vet. Men funderar Du på elektroden så skulle jag föreslå att Du ber om en röntgen-us.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund