Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej, Jag är 44 år och har nyligen fått en icd pga en gammal hjärtmuskel inflammation. Känner stor oro nu så här i början och tycker mest att det står negativt om upplevelser av den när man söker på nätet. Finns det någon som har något positivt att förmedla. Kanske någon i samma ålder eller yngre. Hoppfull

Hej,

Jag är 44 år och har nyligen fått en icd pga en gammal hjärtmuskel inflammation. Känner stor oro nu så här i början och tycker mest att det står negativt om upplevelser av den när man söker på nätet. Finns det någon som har något positivt att förmedla. Kanske någon i samma ålder eller yngre.

Hoppfull

Hej Hoppfull,

Jag förstår Dina reflexioner och en av mina medarbetare överläkare Carl-Johan Höijer i Lund arbetar mycket med dessa frågor kring profylaktisk ICD.Det verkar som Du fått en ICD just i profylaktiskt syfte om en hjärtrusning skulle inträffa senare i livet. Då skulle Din ICD kanske rädda Ditt liv. Men som Du säkert läst så är det långt ifrån alla, (som fått en profylaktisk ICD) som drabbas av kammartakykardi eller kammarflimmer (hjärtrusning).

Man skulle kunna likna det vid att många piloter i mindre flygplan kånkar på en fallskärm som ytterst sällan kommer till användning. Men så plötsligt behövs den... Många ICD- patienter som fått en adekvat chock vid flimmer är oftast mycket tacksamma att de överlevt en annars dödlig hjärtrusning.

Det skrivs väldigt lite om alla lyckade fall där ICD'n fungerar perfekt. Mer än 50 % hjärtklappning kan brytas med svag ström som patienten inte känner.

Det skrivs mycket om problem, det håller jag med Dig om.Men det är ofta problem som man håller på att lösa i de flesta fall. När Du blir äldre blir ofta Ditt hjärta känsligare och risken för rytmrubbning på hjärtat ökar. Det kan dröja 20-30 år kanske. ICD'n behandlar ju även långsam puls med sin pacemakerfunktion.

Du skriver inte vilka negativa saker Du läst eller hört. Ett problem har varit och fortfarande är att man kan få en chockbehandling i onödan, hjärtat går normalt. Med snabbt förbättrad ICD- teknologi så har denna risk minskat mer och mer. Jag har frågat många ICD- patienter som kanske har klagat på att dosan skaver eller andra problem, om de skulle vilja av vi tog bort deras ICD- system. 99% har genast sagt nej, de vill ha kvar sitt skydd, vare sig de fått eller inte fått chocker. En patient med många infektioner i fickan ville bli av med sitt system och vi tog bort det för många år sedan. Han lever gott och tycks inte ha fått några hjärtrusningar.

I södra Sverige kommer en ICD- förening att starta nu i vår. Ett ICD seminarium hålls i Lunds Lasaretts aula 20 mars 1300-1800 om Du har möjlighet att komma till det och träffa medpatienter.

Hoppas några positiva ICD bärare svarar och stöttar Dig i detta forum!

Lycka till,

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund