Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej. jag är en 43 årig man som har haft pacemaker i c:a 15 månader, jag har en liten undran. Om hjärtat stannar, kan man då andvända en hjärtstartare? och vad händer om man gör det?.

Hej. jag är en 43 årig man som har haft pacemaker i c:a 15 månader, jag har en liten undran. Om hjärtat stannar, kan man då andvända en hjärtstartare? och vad händer om man gör det?.

Hej,

En hjärtstartare, som på medicinspråk kallas extern defibrillator, användes om man får mycket snabb hjärtfrekvens på kamrarna eller att kamrarna börjar flimra (kammarflimmer, ventrikelflimmer). I praktiken står hjärtat still när kammarflimmer uppkommer och patienten blir medvetslös inom några sekunder.
Med en hjärtstartare skickar man en stark ström genom bröstkorgen och hjärtat. Denna kraftiga ström slår ut det elektriska kaos som föreligger i hjärtat och förhoppningsvis kommer den normala pulsen igång igen eller den pacemakerstyrda pulsen. Det går att använda hjärtstartare om man har pacemaker. Pacemakern har skyddsfilter som hindrar den från att skadas.
Efter en akut sk defibrillering bör pacemakern kontrolleras så att inget har ändrats i pacemakern.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund