Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Har högfekventa flimmeratacker och undrar hur en pacemaker i vänster kammare skulle fungera för mig. Hr gjort 2 ablationer som inte hjälpt har dessutom fått giftstruma som biverkning av Cordarone som var den enda medicin som hjälpt mig. Jag är född 1946 och i god kondition och van att motionera,gärna vandra och åka skidor långa pass.

Har högfekventa flimmeratacker och undrar hur en pacemaker i vänster kammare skulle fungera för mig.
Hr gjort 2 ablationer som inte hjälpt har dessutom fått giftstruma som biverkning av Cordarone som var den enda medicin som hjälpt mig. Jag är född 1946 och i god kondition och van att motionera,gärna vandra och åka skidor långa pass.

Hej,

Högfrekvent förmaksflimmer innebär att impulserna från det kaotiska flimret snabbt går ner genom AV- noden och aktiverar kamrarna. Pulsfrekvens kan bli mycket hög upp mot 200/min. De flesta människor har en slags "broms" i AV-noden så att flimmerimpulserna inte går ner för fort. Den ojämna pulsen ligger på cirka 70-110 t ex. Andra får mycket långsam puls vid flimmer och behöver pacemaker.

Vänsterkammarpacing är nog inte någon indikation för Dig. Den användes nästan uteslutande till patienter med relativt uttalad hjärtsvikt. Man har då sett på EKO att höger och vänster kammare kontraheras i otakt, något som försämrar pumpfunktionen i hjärtat.

Har Du ofta snabbt förmaksflimmer och lider mycket av det, kan man göra en ablation av AV-knutan, dvs ge Dig ett sk AV- block III.Först måste man då ge Dig en pacemaker som håller igång kamrarna. I och med att förmaken isoleras så får Du inga attacker längre med snabb oregelbunden puls. Förmodligen har Dina läkare diskuterat detta.

MVH
Thomas Fåhraeus
LUND