Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

har hjärtsvikt men vill gärna ha barn.

jag har sedan 3 år tillbaka hjärtsvikt. har en icd och mediciner som hjälper mig. hjärtat har gått ner i storlek och mitt bnp är nere på 54. finns det någon möjlighet att skaffa barn? eller kommer jag dö utav det? om värdena blir bättre är det okej då? eller är det helt kört för mig?

Hej Caroline!
Det låter bra att ditt hjärta har minskat i storlek och att BNP har sjunkit. Vid hjärtsvikt har man en ökad risk att få livshotande rytmrubbningar och det är därför du fått din ICD. Om hjärtsvikten förbättras minskar risken för rytmrubbningar.
Det är omöjligt för mig att uttala mig om just ditt fall, eftersom jag inte har alla uppgifter som behövs för att göra en adekvat bedömning.
Vi har många patienter med måttlig hjärtsvikt som har genomgått graviditeter utan problem. Tala med din hjärtläkare. Han eller hon kan ge dig den information du efterfrågar.

Lycka till!

Torbjörn