Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Har haft förmaksflimmer (paroxysmalt) i många år, men ej varit särskilt besvärad av det till för ca ett år sedan då det började plåga mig ordentligt. Har under alla år medicinerats med en låg dos Sotalol, men den kan inte höjas, eftersom pulsen då blir för låg. Sjuk sinusknuta har konstaterats och nu ska jag få en pacemaker för att kunna medicineras. All information jag hittat säger att det bör vara en AAI, men den som ordinerats mig är en AAI-DDD.( En elektod till förmak och en till kammare) Orsak: min låga puls och min höga ålder (76) och därför risk för block vid medicinering. (Inget block nu). Vore tacksam för kommentar till detta!

Har haft förmaksflimmer (paroxysmalt) i många år, men ej varit särskilt besvärad av det till för ca ett år sedan då det började plåga mig ordentligt. Har under alla år medicinerats med en låg dos Sotalol, men den kan inte höjas, eftersom pulsen då blir för låg. Sjuk sinusknuta har konstaterats och nu ska jag få en pacemaker för att kunna medicineras. All information jag hittat säger att det bör vara en AAI, men den som ordinerats mig är en AAI-DDD.( En elektod till förmak och en till kammare)
Orsak: min låga puls och min höga ålder (76) och därför risk för block vid medicinering. (Inget block nu).
Vore tacksam för kommentar till detta!

Hej,
Vid sjuk sinusknuta utan tecken på AV- block är ett sk AAIR- system ofta tillräckligt med en elektrod i höger förmak. AAIR- system läggs numera väldigt sällan, då dessa patienter ibland behöver en kammarelektrod vid ett senare tillfälle.

Men, vid parox.förmaksflimmer som Du har, så läggs alltid DDDR- system beroende på flera faktorer. Vid medicinering med ex Sotalol kan AV-block inträffa och då är det bra att ha en kammarelektrod också. Med åren kan parox. ffl bli konstant med kanske mycket ojämn puls, detta kan kräva pacemakerstimulering via kammarelektroden.

Så länge Du har sinusrytm försöker man att undvika kammarstimulering genom att förlänga den tekniska AV-tiden. Ibland minskar förmaksflimmerepisoderna om man stimulerar förmaken lite fortare än normalt. Långsam förmaksfrekvens kan ibland orsaka förmaksflimmer.

Ur op. teknisk synpunkt är det i stort sett ingen skillnad på att lägga en eller två elektroder i hjärtat.

Lycka till,

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund