Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Har fått en pacemaker för förmaksflimmer. Kan jag fortfarande arbeta med motorsåg!Enligt någon ja frågade rekommenderade man inte de. Vad säger erfaenheten?

Har fått en pacemaker för förmaksflimmer. Kan jag fortfarande arbeta med motorsåg!Enligt någon ja frågade rekommenderade man inte de. Vad säger erfaenheten?

Motorsågar,elektriska eller bensindrivna, kan påverka en pacemaker om elmotorn eller tändsystemet i sågen kommer mycket nära vissa pacemakrar. Det kallas för elektromagnetisk interferens (EMI) som Du kan läsa om på denna webbsida. Pacemakern skadas inte men pace-stimuleringen till hjärtat kan bli ojämn, upphöra eller bli snabbare.

Vanligtvis håller man en motorsåg en bit från kroppen när man sågar och på det avståndet påverkas nog inte pacemakern. Men kommer motorsågen närmare pacemakern, kanske någon decimeter eller så , kan pacemakerstimuleringen påverkas. Har Du mycket egen aktivitet i hjärtat kanske du inte märker något men är du beroende av pacemakerstimulering kontinuerligt kan du påverkas och kanske bli svimfärdig.

Vi kan ju inte förbjuda någon att använda olika elektriska redskap. En motorsåg är ju ett farligt redskap som t ex häcksaxar, elektriska vedklyvare mm. Du kan ju pröva dig fram försiktigt och känner du något så släpp säkerhetshandtaget genast så att kedjan stannar.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
EMI