Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur går det till att ta bort elektroder; med laser el. på annat sätt och blir man sjukskriven efter det?

Hur går det till att ta bort elektroder; med laser el. på annat sätt och blir man sjukskriven efter det?

Frågan löd: Hur går det till att ta bort elektroder; med laser el.på annat sätt o blir man sjukskriven efter det? Görs det i narkos? Hur många elektroder kan man ha innan det blir aktuellt att plocka bort dom som ej används? Komplikationer som proppar; är det sådana proppar som kan vandra vidare i blodbanorna och hur känns det när man får propp pga elektroder? Informerar man alltid Patienten om denna risk el. är det ovanligt med proppar? Är det farligt att idrotta,ex. få hög puls, när man har många elektroder kvar? Har patienter med pacemaker högre blodtryck än andra? Väntar på svar,tack på förhand Nittan.

Hej Nittan ...

Det var lite långa och svåra frågor men viktiga att försöka besvara.

Vissa elektroder kan man relativt lätt dra ut ffa om de är inskruvade i hjärtat. Man skruvar motsols och elektroden släpper i hjärtat. Andra elektroder växer fast i hjärtat och skall de tas bort användes en slags laserstrumpa, som man trär på över elektroden vid nyckelbenet och för ner den mot hjärtat.

Längst ut finns själva laserstrålarna som bränner upp den tunna bindvävsskida som finns runt elektroderna. När laserspetsen kommer ner i hjärtat bränner man av de strukturer som håller fast paceelektrodspetsen.

Denna operation med laserteknik görs i Göteborg ibland i narkos men ofta räcker lokalbedövnng.

Många PM- patienter har flera "gamla" elektroder i hjärtat och det är sällan något problem. Man behöver inte ta bort dessa elektroder om inga problem uppstår.

En allvarlig komplikation, som dock är sällsynt, är att en infektionshärd kan slå sig ned på elektroden i hjärtat och ge upphov till en bild som vid blodförgiftning. Man får feber, frossa, hög Sänka och med en EKO - undersökning kan man se proppen på elektroden. Man ger kraftiga antibiotika och opererar bort infektionshärden. Vanligtvis brukar det gå bra.

Proppar kan man få även med en enda elektrod, vid infarten uppe vid nyckelbenet. Respektive arm svullnar upp och en kontraströntgen visar att venen är tilltäppt. Det är också en ganska ovanlig komplikation. I efterförloppet får man äta bloduttunnande medicin några månader.

Proppar löser ofta upp sig själva eller också bildas nya blodbanor vid sidan om det skadade blodkärlet. Små proppar kan uppstå i vensystemet i samband med pacemakerbehandling, men lossnar de fastnar de i lungorna och brukar lösas upp. Propparna når inte hjärnan utan fastnar i lungorna således. Man känner inte av detta.

Det finns inga belägga att motion och idrott ökar risken för blodpropp snarare tvärtom.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
LUND