Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

hur går det till att fastställa att man inte längre är i behöv av pacemaker?

Hej

Det händer inte så ofta att man beslutar att ta bort en pacemaker. Det kan vara så att någon har fått sin bradykardi och pacemaker efter ha genom gått ett kirurgiskt ingrepp i hjärtat och där det visar sig att den normala hjärtfrekvensen återkommit efter en tid. Ibland kan även bradykardin bero på en infektion ex Borrelia som tillfälligt ger AVblock men att detta försvinner efter att man har fått behandling med antibiotika.

För att kunna besluta om att patienten ska ta bort en pacemaker så andvänder man informationen som lagras i pacemakern och där igenom visar på hur mycket den måste gå in och stimulera. Ser man att pacemakern inte alls behöver hjälpa till så kan man ställa ner pacemakern på lägsta frekvens ex 40 och låta det gå några eller något år och när batteriet börjar ladda ut och det är dags för dosbyte besluta om man ska avlägsna den eller byta den. Elektroderna behåller man pga de har vuxit fast i hjärtat och är svåra att få bort med de gör heller ingen skada där de sitter.

Mvh
Maria
Pacemakersköterska