Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Fråga om ICD i samband med cancerbehandling

Fråga om ICD i samband med cancerbehandling.
Min pappa fick 1987 en större hjärtinfarkt med åtföljande ärrbildning i hjärtmuskeln. Han tillfrisknade och återgick till ett normalt liv och upplevde inga andra problem än viss trötthet. 2005 utlöste skadan i hjärtmuskeln en större hjärtrusning. Han fick en ICD inopererad och levde ett aktivt och innehållsrikt liv. I augusti 2010 diagnosticerades han med tjocktarmscancer med levermetastaser. I september 2010 inleddes cytostatikaterapi. Efter tre behandlingscykler blev pappa så svag att han på egen begäran blev inlagd på sjukhus. Ett dygn efter inläggningen på sjukhus fick han plötsligt hjärtarytmi, hans ICD utlöstes och gav honom upprepade elchocker tills batteriet i ICD:n tog slut. Han transporterades under detta 30 minuter långa urakuta skede till hjärtkliniken där man behandlade honom. De konstaterade att saltbalansen i blodet var fel. Dropp blandades för att justera saltbalansen men den hann inte ges innan han fick hjärtstillestånd och avled. Enligt hjärtläkaren är det känt att cancerpatienter av antingen cancern eller cellgiftsbehandlingen kan få rubbad saltbalans som påverkar hjärtverksamheten, vilket kan få en ICD att lösa ut. Därför bör en ICD stängas av hos en cancerpatient som läggs in på sjukhus. Har jag uppfattat läkaren rätt?

ICD inför dödenHej,

Jag beklagar det inträffade , men med metastaser i levern är möjligheterna små att klara sig en längre tid. Många svårt sjuka med t. ex. cancer i slutstadiet och som har en ICD får numera oftast sin ICD avstängd när slutet närmar sig. Detta pga risken för upprepade chocker mot kammarflimmer beroende på t ex en abnorm salthalt i blodet, arytmier pga näringsbrist mm.

När en människa avlider i någon sjukdom beror det ofta på att en hjärtrusning inträffar eller att den elektriska aktiviteten upphör i hjärtat.Döden konstateras ju vanligtvis när hjärtat har stannat. För många svårt sjuka och smärtpåverkade kan döden komma som en befrielse.

Att däremot få smärtsamma chocker från ICD'n i slutstadiet kan bli en väldig plåga för patienten och ett inhumant slut.

Så du har rätt, man bör eller skall stänga av en ICD när slutet är nära. Det svåra är bara att avgöra hur långt patienten har kvar att leva och när man skall stänga av ICD'n, som du förstår.

Med vänliga hälsningar,

Thomas Fåhraeus
Lund