Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Förmaksflimmer och prognos

Hej!
En patient nämner i frågeforumet att han/hon i fråga har läst på en annan hemsida läsning som känns deprimerande när man har kroniskt FF. Jag har även läst detta och reagerade lika dant! Men jag tänkte även, kan detta stämma? Vad säger du Thomas till oss med kroniskt FF, stämmer detta?
"I en annan tråd läste vi om den finländske webbdoktorn (anlitad av finsk radio / TV) som bagatelliserade kroniskt förmaksflimmer. Och bagatelliserande har vi ju träffat på i många fall.

Nu läser jag i New England Journal of Medicine om hur det verkligen förhåller sig för kronikerna. Det är en deprimerande läsning.

Holländska forskare följde 600 behandlade patienter under 2 - 3 år (en mycket kort tid i sammanhanget).

1 av 7 patienter fick en allvarlig komplikation som död, akut hjärtsvikt, stroke, blodproppar, blödningar och livsfarliga arrytmier.

Så ser verkligheten ut!

Hur siffran ser ut efter 5 år kan vi bara ana. Rent statistisk uppräkning ger 1 på 4. Men då vi förmodligen kan se konsekvenserna av den hjärtsvikt som ofta inställer sig efter hand så kan siffrorna vara värre. Hjärtsvikt är alltför ofta involverad i plötslig död.

Jag är inte ute efter att dramatisera eller skrämma, men jag är fast besluten om att ge sanningen, om än obehaglig. Numera kan man ju behandla kroniker med ablationer och maze. Det är viktigt att man verkligen utnyttjar dessa möjligheter.

Det är enkelt, bekvämt och billigt för vården och samhället att hålla vården av kronikerna på ett minimum med kosmetiska åtgärder och lugnande pladder. Då undviks kostsamma ingrepp. Dessutom drar ju döda patienter ingen vårdkostnad alls.

Missförstå mig inte - jag tror ingen med vett och vilja vill avliva hjärtpatienter. Men att det hela tiden pågår prioriteringar det erkänner ju alla. Då gäller det verkligen som patient - och anhörig - att vara vaken, alert och välinformerad för att ta tillvara sina rättigheter.

Hej,

Som Du kanske sett så svarade jag för några timmar sedan på den insändare, som jag förmodar Du läst. Jag har tittat på några förmaks-hemsidor och vet inte exakt vilken sida och vilken artikel Du menar .www.formaksflimmer.se är väl mest anlitad tror jag. Du får gärna skriva var Du läst.

Det är helt riktigt att det finns många risker med kroniskt förmaksflimmer (FF).

För att minska proppbildningen och kanske stroke, rekommenderas sk bloduttunnande mediciner som Waran mm. Waran kan ge livshotande blödningar som Du skriver, om dosen blir för hög eller om man råkar ut för en olyckshändelse. Dessutom måste man kontrollera blodet då och då, vilket tillsammans med biverkningar får folk att avstå att ta Waran. Det är patienter som inte vill ta Waran och det "försämrar" statistiken i stroke något, som Du förstår. Vi väntar på nya enklare preparat...

Hjärtsvikt kan också vara orsakat av FF som i sin tur orsakats av en annan, underliggande hjärtsjukdom. Hjärtats pumpförmåga minskar något vid FF (kanske 5-20%) då blodet inte pumpas in i kamrarna utan "rinner" igenom de flimrande förmaken. Ibland är hjärtfrekvensen så hög eller låg vid FF att svikt kan utvecklas. Bromsmedicin eller pacemaker hjälper.

I många fall kan hjärtat var sjukt och "slitet" av t ex vid klaffel, obehandlat, högt blodtryck, efter hjärtinfarkter, vid hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati) mm. Sjukdomen i kamrarna drabbar så småningom förmaken, som ofta växer (dilateras) i storlek och förmakets muskelceller minskar i antal. Det ökar risken för FF.

Men ibland får många FF utan att vi kan påvisa någon annan sjukdom i hjärtat. Har hjärtat "friska" kammare med bra pumpfunktion är risken att få hjärtsvikt vid förmaksflimmer förmodligen inte lika hög. Strokerisken finns förstås kvar.

Som Du också vet betraktar många FF som en ålderssjukdom.Vid 70- 80 års ålder ökar FF dramatiskt.

Beträffande ablationer så finns det väldigt mycket att säga. Tyvärr lämpar sig inte alla för denna behandling, har man haft FF i många år är ofta förmaken för dåliga för att sinusrytm skall komma tillbaka. En ablation kan ta många timmar i anspråk kanske en dag, vilket leder till väntetider. Fler centra börjar nu abladera vilket är lovande.

Jag skall visa Ditt brev för våra ablationsexperter och be dem skriva några rader på vår nya webbsida: www.arytmia.se .Kanske den är där inom ett par veckor.

Under mina trettio år som arytmiläkare har jag de senaste åren fått lite tid att undervisa om arytmier till allmänheten. Vi tror att Internet är bäst, där vi snabbt kan få in nyheter och även ha ett frågeforum. Jag vet hur många arytmipatienter har det och de behöver mycket stöd och support. Vi har startat Svenska Arytmi-Alliansen som skall verka för arytmipatienter.

Få utomstående verkar särskilt intresserade av arytmier. Jag har skrivit artiklar till dagstidningar, men ingen har publicerats. En artikel om svimning och arytmi kommer nu i Hemmets Journal, pacemakerbehandling har vi haft i Allers och på den vägen är det. Pulstagning har vi gjort på YouTube.

Vår absoluta övertygelse är att allmänheten bör veta mer om arytmier, precis som vid andra viktiga sjukdomar.

Så vi återkommer med en saklig artikel om ablation.

MVH! Thomas Fåhraeus, Lund.