Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Följdfråga

En person fick följande svar från Dig: "Ibland kan extraslag leda till korta eller längre episoder med hjärtklappning och då bör en hjärtspecialist kopplas in." Ställer mig frågande då jag själv och flera andra här skriver att de har haft symtom med oregelbunden puls och arytmier under lång tid. Svaret de fått är ungefär att man måste försöka tänka om angående sina arytmier och extraslag. Förhållningssättet till problemen med besvären ska om möjligt "tonas ner", tolkar jag det. Då undrar jag när man ska söka för sina besvär? Hur länge ska arytmierna ha pågått innan läkarbesök? Vänligaste hälsningar Olle

Hej,

Bra att du frågar igen. Extraslag och hur man skall hantera dessa är kanske den vanligaste frågan vi får. Som du vet ser vi här på pacemaker-info.se inga EKG'n från den aktuella frågeställaren. Det kan vara tidiga extraslag eller sena, de kan komma från förmaken eller från kamrarna eller från båda hållen sk multifokala extraslag. Extraslagen kan komma attackvis under några dagar eller pågå konstant. Somliga märker inte av dem medan andra är mer eller mindre invalidiserade av extraslagens obehag. Jag får försöka läsa mellan raderna hur påverkad eller rädd patienten är för sina extraslag. Vi vill ju inte skapa en " hjärtneuros" genom att säga att alla med extraslag skall uppsöka läkare då de kan ha fått t ex förmaksflimmer.

Kardiologer upplyser vanligtvis patienter med extraslag att detta är " ofarligt och förekommer normalt". Mediciner mot extraslag ger mer biverkningar ibland än obehaget av att ha dem. En del läkare bagatelliserar dem helt, andra startar en utredning.

Vissa patienter är predisponerade för att få arytmier ibland utlösta av extraslag. Det gäller t ex patienter med någon form av sjukdom i förmaken eller förstorade förmak där extraslgen kan starta t ex ett förmaksflimmer eller fladder. Mer sällsynt är en ofta yngre patientgrupp som har sk extra retledningsbanor mellan förmaken och kamrarna, (man skall bara ha en genom AV noden). Har man flera banor så kan extraslagen skapa imbalans i systemet och utlösa en jämn hjärtklappning kanke på 150 till 200 slag/ minut. Får man dessa två olika typer av hjärtklappning skall man söka sjukhusvård, då många tillstånd kan botas med ablation dvs man bränner av felaktiga strukturer.

Vi rekommenderar alla att lära sig ta pulsen. Känner man oregelbundheter i pulsen kan det vara extraslag som ofta ger en liten paus innan nästa slag kommer. Har man hela tiden ojämn puls kan det vara ett förmaksflimmer som skall leda till läkarbesök.

Så har man långvariga attacker över t ex en timme med mycket oregelbunden rytm bör man vända sig till en läkare för att få en diagnos på arytmin.har man några extraslag i minuten brukar emellertid inte läkaren göra något utom kanske ta ett ultraljud och E K G.

Hoppas detta ger svar på din fråga, återkom annars,
Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Bjärred