Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Fick pm inopererad juni 2010.Efter singelolycka där jag förlorat medvetandet konstaterades låg puls under 40 samt långa uppehåll i hjärtverksamheten.Efter fyra dagars utredning på sjukhus gjordes operationen. Mina besvär är, trots åtskilliga justeringar,

Elektriska stötar vid pm-stimulering

Hej Ywonne,

Vid pacemakerstimulering skall man inte känna av elektriska stötar som du gör. Uppträder stötarna vid pacemakerdosan eller i hjärttrakten? Sticker det till eller rycker det i hjärttrakten, kan det bero på att elektrodspetsen ligger nära en nerv som ger dig symtomen. Elektroden i kammaren kan också ha trängt igenom en bit av hjärtmuskel (perforerat) och stimleringarna gör ont i vissa lägen.
Man kan programmera ned spänningen något om dina mätvärden på elektroden är bra. Det kan lindra besvären. Annars får man lägga om elektrodspetsen.
Kontollera att du har en bipolär elektrod i kammaren istället för än unipolär.
Kolla också att du har två elektroder, en i förmaket och en i höger kammare. Har du t ex bara en kammarelektrod kan det kännas obehagligt om kamrarna och förmaken går i otakt.

Det är lite svårt att veta vad som orsakar dina stötar när jag inte kan undersöka dig, ibland kan en elektrod t ex vara skadad.

Du måste prata med din pacemakerläkare för ingen pacemakerpatient skall gå omkring och känna elektriska stötar.

Hör av dig igen om du inte får adekvat hjälp!

Mvh
Thomas Fåhraeus
Lund