Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Fibrös vävnad

Hej!
Man har via biopsi-prov konstaterat att min högra hjärtkammare inte är helt frisk. Någon form av kardiomyopati orsakad av en fibros, där det bildats fibrös vävnad i kammarväggen i en sjuklig process orsakad av inflammation eller skada. En ärrbildning som orsakar fettinlagring kan vara orsak till detta. En person med uttalad ärrbildning (=fibrös vävnad)kan få elektrisk oro som kan leda till hjärtrusning eller kammarflimmer och hjärtstopp. Man har dessutom funnit viss förändring av de så kallade T_vågorna på EKG.
Den här fibrösa vävnaden, är det en fortgående process som växer till sig efterhand, så att man blir mer och mer elektriskt instabil i kammaren?
Jag är idag ICD-bärare.
Dessutom vill jag tacka för den här underbara hemsidan, men framförallt "frågespalten" där man kan få utlopp för sina ständiga funderingar mot en bollplank.

//Per

Hej Per,

Tack för berömmet. Din fråga är inte helt lätt att svara på. Det finns många olika sjukdomar under samlingsbegreppet kardiomyopati. Det kan vara en medfödd process med en något onormal högerkammare (Arytmogen högerkammardysplasi t ex) eller kan myopatin uppkommit efter t ex ett virusangrepp sk myokardit. Ärrtillstånd efter hjärtinfarkt är väl vanligast.

Det är riktigt som du skriver att bildas fibrösa "öar" i muskulaturen så uppstår en elektrisk instabilitet i hjärtmuskeln. Det du nämner kanske är "Långt QT- syndrom"? Tyvärr kan jag inte svara på om din sjukdom progredierar eller ej, men det är ju bra att du har en ICD.

Lycka till,

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund