Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur farligt?

Jag dubbades för några år sedan av en perimyocardit,efter träning vid infektion. Låg inlagd på HIA i 6 dagar. Under en av nätterna fick jag som det står i journalen: "Har dock enstaka episoder med självterminerande korta VT som är asymtomatiska". Har dock läst att efter hjärtinfarkt eller inflammation bildas det ärrbildning på hjärtat som kan trigga VT. Har gjort arbetsprov,som visat på viss ärrbildning på hjärtat. Utan att veta särskilt mkt om mitt fall,vad är risken för att drabbas av VT efter utläckt perimyocardit med viss ärrbildning. Jag menar,VT är väl potentiellt livshotande?
Mkt tacksam för svar!! M

Hej,

Perimyocardit kan uppträda om man tränar under pågående infektion. Vissa virus har en affinitet till hjärtat t ex Coxsackie B, som inte är så ovanligt vid virusinfektioner.
Vanligtvis lägger man in patienterna på sjukhus som har en myokardit. Ibland behöver man inte ge någon behandling, däremot vill man ha arytmikontroll. Som du skriver kan man få attacker med t ex VT (kammartakykardi). I enstaka fall kan VT övergå i VF ( kammarflimmer) vilket oftast kräver omgående defibrillering. En kort VF kan upphöra av sig själv, något man ser när man inducerar VF under inläggning av en ICD. VF induceras ibland efter operationen för att se om systemet fungerar.

Din fråga är svår att svara på då jag inte vet hur allvarlig din perimyokardit var. En mild, snabbt övergående myokardit brukar inte ge några följdsjukdomar eller arytmier. Uppstår nedsatt hjärtfunktion är det lite högre risk för t ex VT och vid svåra fall kan myokarditen övergå i en kardiomyopati som kan leda till hjärtsvikt. Riskprocenten att få t ex VT går nog inte att svara på. Jag har letat på internet men inte hittat någon siffra.

Upprepade kontroller efteråt har ett visst värde med t ex arbetsprov igen, EKO undersökning mm. Det står mycket om myokardit på internet ofta på engelska. Det finns ju numera översättningsprogram om du inte är så duktig på detta språk. Sök t ex på Googles under : Myocarditis och du kan lägga till VT efter.

Om inte läkarna har gett dig några speciella restriktioner för framtiden, tror jag inte att du behöver vara orolig. Ärrvävnad efter hjärtinfarkt är lite annorlunda och dessutom är kranskärlen ofta sjuka. På riskpatienter lägger man ibland en sk profylaktisk ICD.

Lycka till,

Thomas Fåhraeus
Bjärred