Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Får man använda en borrmaskin.

Får man använda en borrmaskin.

Som med alla elektriska handapparater så bör man hålla dem ett par decimeter ifrån pacemakerfickan när de är igång. Elektriska strömfält kan tillfälligt påverka pacemakern speciellt om det är starka elektriska motorer i maskinerna. Vanligtvis har de flesta pacemakerpatienter egen rytm i hjärtat om pacemakern råkar bli avstängd en stund, men saknas den rytmen kan patienten svimma.

Skulle du få några symptom som t. ex. yrsel när du kör borren bör du genast stänga av den. Håller du borrmaskinen en bit bort från pacemakern bör det gå bra.

Läs mer i lexikon: 
EMI
Läs mer om ämnet: 
Är magnetfält farliga?