Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Får inte alla med förmaksflimmer medicin mot proppar?

Får inte alla med förmaksflimmer medicin mot proppar?

Frågan löd: Får inte alla med förmaksflimmer medicin mot proppar. Jag har nyligen fått en pacemaker. Fick veta på efterkontrollen att jag haft 8 tillfällen med förmaksflimmer. Är det mycket ibland får jag ont i t.ex ett finger som blir lite blått där det ömmar. Det går över efter en stund men är orolig att det kan vara en propp. Det kan också gunga till i huvudet ibland. Det går över väldigt fort. Mvh Livslust

Hej Livslust,

En del patienter som har förmaksflimmer, konstant eller attackvis, kan behöva en pacemaker om en symptomgivande långsam puls (bradykardi) uppstår. Ibland måste man bromsa hjärtfrekvensen med läkemedel vid förmaksflimmer och då kan också en pacemaker behövas om bradykardi uppträder.

Pacemakersystemet i sig brukar extremt sällan ge blodproppar. Man brukar aldrig behöva ge en pacemakerbärare bloduttunnande medicin pga pacemakern.

Däremot förekommer det anfall med förmaksflimmer eller förmaksfladder så brukar man nästan alltid sätta in medicin som minskar risken att blodpropp bildas t.ex. i ett förmak som står och flimrar. Blodproppsrisken ligger på några procent men varierar mycket från patient till patient. Som bekant kan en blodpropp passera upp till hjärnan och leda till en stroke.

Ibland är det olämpligt att sätta in bloduttunnande läkemedel t.ex. vid blödningssjukdomar, tidigare blödningar i hjärnan mm.

Dagens moderna pacemakrar avslöjar om flimmerattacker uppträder eller ej. Har Du flimmerattacker som varar mer än ett dygn, så skulle jag personligen inleda behandling med bloduttunnande medicin t.ex. Waran.

Är det mycket korta attacker med förmaksflimmer kan man avvakta. Så småningom brukar anfallen vara längre. Man räknar med att cirka 70 % av patienter, som får attacker med förmaksflimmer inte känner av det. Pacemakern ger besked.

Har man konstant förmaksflimmer får man överväga från fall till fall om patienten skall stå på dessa läkemedel eller ej. Olika läkare har olika inställning.

Dina symptom tycker jag inte tyder på att Du får blodproppar.

Slutligen kan nämnas att bloduttunnande mediciner inte är helt ofarliga. De kan orsaka blödningar som ibland kan bli livshotande. Man får hålla ett öga på att blodet inte blir "för tunt".

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus, pacemakerläkare i Lund.

Läs mer i lexikon: 
Förmaksflimmer