Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Extraslag vid träning

Har läst att man ska vara uppmärksam om extraslag kommer vid träning. Vid flera tillfällen har jag haft kanske 5-10 st under en löprunda på 30 minuter samt känslor av korta hjärtrusningar, som att min hjärtklappning ska starta. Har vid ett tillfälle haft 30 extraslag under 1,5 minut, extraslag-vanligt slag-extraslag- vanligt slag-extraslag-vanligt slag-vanligt slag-vanligt slag-extraslag-vanligt slag-extraslag.....
Är det här någonting man bör kolla upp eller är det först om det händer vid fler tillfällen?

Hej!
Extraslag är oftast ofarliga. Om du besväras mycket av dina extraslag kan man göra ett långtids-EKG för att se var i hjärtat de kommer ifrån. Ibland kan utredningen också innefatta arbetsprov och ultraljud av hjärtat. Du kan söka på ordet "extraslag" i vår sökfunktion. Vi har fått många frågor om just extraslag tidigare.

Hälsningar: Torbjörn