Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Extraslag och hjärtklappning

För ca 8 år sedan började mina extraslag och jag utreddes med Holter 24h samt arbets ekg och slutsatsen var att mina extraslag var ofarliga. Sista åren har dessa extraslag minskat men för ca 2 månader sedan fick jag ett tryck över bröstet och svårt att andas och extraslag och därpå hjärtklappning. Åkte in på akutmottagningen och blev inlagd på observation. På akutmottagning gjorde de bedömningen att jag hade ett flimmer vilket kardiologen dagen efter bestämt sa att jag inte hade. Därefter har ultraljud, arbets ekg samt scintigrafi gjorts på hjärtat och alla undersökningar visar ett friskt hjärta. Har fortfarande extraslag (som känns annorlunda jämfört med 8 år sedan) där det känns som om andan försvinner. Ibland känns det som en svidande / något tryckande känsla strax under nyckelbenen (antingen vänster eller höger) men försvinner snabbt igen. Är 37 år.
Mina frågor är: Varför skiljer sig bedömningen åt från akutmottagningen till kardiologen av mitt EKG? Den andra bygger på en orokänsla...finns det andra allvarligare tillstånd för hjärtat som inte hittas med de undersökningar som jag genomgått?

Hej,

Ett normalt ultraljud och en scintigrafi utesluter nästa till 100% att du har någon hjärtsjukdom.

Att läkarna tolkar ekgn olika är ganska vanligt. Vi säger ju tolka för det är en viss inövad konst att tolka ekgn. Ibland har läkaren bara en kanal dvs en rad av ekget. Bäst är när man har tolv standardkanaler.

Vi har skrivit mycket om extraslag, så du kan läsa om de på denna webbsida.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund

Relaterade expertsvar

Urvalet av relaterade expertsvar är automatiskt framtaget av webbsidans system. Urvalet baserar sig på vanligen förekommande ord i titeln och innehållet i alla besvarade frågor. Relevansen kan alltså variera.