Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Elektromagnetiska fält

Hej

Jag har fått en pacemaker (Sorin Group, Reply DR, DDDR) inopererad pga sick sinus syndrome. Jag är nu redo att återgå i arbete men kommer då röra mig i en miljö med (stora) elmotorer, elskåp, matarledningar mm. Min fråga rör därför eventuella störningar från elektromagnetiska fält. Aktuella spänningar är sällan över 400V men med ganska höga momentanströmstyrkor (>100A). Ibland måste jag vara inom 30-50 cm från motorerna mm.

Är EMF från 3-fas växelström på 400V & 100A sannolikt riskfria för mig på avstånd även under 30-50cm? Jag tänker bla om magnetfälten ställer om pacemakern till magnet-mode & risken för "R på T".

Finns erfarenhet från andra pacemakerpatienter tex elektriker med arbete med motsvarande spänningar & strömstyrkor?

Hej

Vi har haft en hel del frågor angående höga elektromagnetiska fält på arbetet tidigare som vi har besvarat. Pacemakerföretagen brukar för det mesta rekomendera en "armlängds" avstånd mellan pacemakern och det höga magnetfältet så att man kan vara säker på att pacemakern inte påverkas.
Du har angett exakta spänningsvärden på din arbetsplats som kan vara till hjälp för ditt pacemakerföretag att svara mer exakt hur långt avstånd du bör hålla. Sök efter Sorin på nätet och kontakta dom för att få mer information. Du kan också läsa på vad vi tidigare har skrivit om magnetfält och vad som kan påverka pacemakern.

Lycka till
Maria
Pace/ICD sköterska