Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Defibrillator

Min gamla mor har fått en pacemaker och defibrillator inopererad. Hon har fått en kraftig stöt vid ett tillfälle. Jag undrar vad händer om hon dör. Hjärtat stannar. Kommer hon att få stöt efter stöt trots att hjärtat inte startar? Det känns mycket olustigt att tänka att hon kanske blir liggande och får stöt efter stöt.

Hej!

En pacemaker med defibrillator kallas ICD (Implantable cardioverter defibrillator). Om hjärtat går för långsamt går pacemakerfunktionen in och stimulerar hjärtat. Det är helt smärtfritt. Om man får en livshotande hjärtrytmrubbning som ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi kan ICD:n ge chockbehandlingar, "stötar" som du kallar det, för att återställa hjärtyrtmen.

När man dör stannar hjärtat p g a att det inte orkar slå längre. Pacemakern går då in och stimulerar hjärtmuskeln, men orsakar inget obehag. Om hjärtat inte orkar slå längre så svarar det inte heller på pacemakerstimuleringen och man dör lugnt och stilla.

I vissa fall kan hjärtat reagera med ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi (livshotande hjärtrusningar som orsakar "hjärtstillestånd") när man ligger på sitt yttersta. ICD:n går då in och ger chockbehandling för att återställa hjärtrytmen. Detta vill man naturligvis undvika i dödsögonblicket och det är därför vanligt att man stänger av chockbehandlingarna hos de personer som har ICD och ligger för döden. Det är personen som har ICD som beslutar att ICD-terapierna skall stängas av. Detta sker i samråd med behandlande läkare.

Om din mor blir svårt sjuk bör man stänga av chock-terapierna för att undvika onödiga, smärtsamma behandlingar vid livets slut. Det finns också äldre, välmående patienter med ICD som tycker att de levt sitt liv och vill ha chockterapierna avstängda för att undvika att ICD:n återupplivar dem efter ett plötsligt hjärtstillestånd.

Hälsningar: Torbjörn