Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

CRT-pacemaker

Kan en CRT-pacemaker förbättra ett hjärta som börja att få kardiomyopati?

Hej,

Det beror lite grann på hur kardiomyopatin har skadat hjärtat.Har man t ex fått ett sk grenblock, som gör att ena kammaren drar ihop sig före den andra, kan en CRT- pacemaker vara till nytta. Pacemakern gör då att bägge kamrarna drar ihop sig samtidigt. Med hjälp av ultraljud och ett vanligt EKG kan man bedömma om patienten behöver en CRT- pacemaker eller ej.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund