Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

CRT pacemaker

Hur många elektroder har en CRT?
Var placeras dessa?
HUr mycket väger en CRT?

Hej,

En CRT pacemaker har normalt tre elektroder, en i höger förmak, en i höger kammare och en över vänster kammare. Har patienten kroniskt förmaksflimmer tjänar inte förmakselektroden till någon nytta och då blir det bara två kammarelektroder. Svårast är att lägga in vänster kammarelektrod som placeras i ett litet blodkärl på utsidan av vänster kammare.
Vikten vet jag faktiskt inte kanske 30-35 gram?

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund