Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Bieffekt av pacemaker?

Jag är en kvinna på 70 år som en tid haft besvär med låg puls. Pulsen har inte stigit vid ansträngning, vilket medfört andfåddhet, stumhet i benen och en viss yrsel.
Sedan några dagar har jag fått en tvåkammarpacemaker. Jag var så inställd på en väsentligt förbättrad livskvalitet men har nu istället en hjärta som rusar i en extremt hög takt. Vid kontakt med sjukhuset, där inplantatet ägt rum, får jag besked att jag nu har fått förmaksflimmer och jag behöver betablockerare för att dämpa hjärtats hastighet.
Jag har även fåt besked att jag sannolikt kommer att behöva blodförtunnande.
Då jag aldrig tidigare haft problem med förmaksflimmer och ökad hjärtverksamhet undrar jag om inte detta kan vara en bieffekt av den nya pacemakern. För bara några veckor sedan gjorde jag ett 24-timmars EKG. Där fanns inga tecken på förmaksflimmer.
Besviken 70-åring

Hej,

När man lägger in pacemakern, kan man starta ett förmaksflimmer som vanligtvis går över efter en kort tid.Om du inte haft flimmer tidigare och flimret pågår sedan pacemakeroperationen, brukar man sätta patienten på blodförtunnande medel och efter 4-5 veckor ge en elshock över hjärtat så kan det slå tillbaka till normal förmaksaktivitet.

jag hoppas att du får hjälp med att detta utförs.

Mvh

Thomas Fåhraeus
Lund