Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Behöver jag idag en pacemaker eller skall jag vänta?

Jag är 67 år man som gjort en långtids-EKG under 23 tim. Min HR:35 slag/min. Medel HR:80 slag/min. Max HR 121 slag/min.
EKG i vila: Sinusrytm, 75/min. AV-block I. Intraventrikulärt ledningshinder med djupa S vågor anteroseptalt. Höga amplituder anterolateralt. Ordinär ST-T-segment.
Sinusrytm som grundrytm, ordinär medelfrekvens. Episoder av synliga P-vågor utan efterföljande QRS-komplex som vid AV-block II där ffa under sovtiden noteras en 2:1 blockering. Under dagtid blockering av enstaka slag. Drygt 1800 episoder av relativa pauser ffa under sovtiden, längsta 1,83 sek. VES (383st) förekommer i enstaka form efter middagen och sen kvällstid men även på tidiga morgontimmar. Enstaka episoder i kopplad form med 2-VES i rad. Ingen VT. Enstaka SVES.
Sedan 10 år tillbaka sover jag med en CPAP halvmask. Inga besvär.
Sammanfattning: Patologisk dygnsregistrering av EKG med AV-block I i vila och AV-block II typ 2 ffa sovtiden men även mitt på dagen Inga rapporterade symtom i samband med denna registrering.
Jag känner mig för övrigt frisk och har inga symtom som yrsel, svimning, svullna ben/fötter eller kalla händer/fötter. Jag äter blodtryckssänkande medicin Normorix mite en om dagen. Senaste blodtrycksmätning under september var 130/70.

Hej

Efter din beskrivning så låter det inte som att du behöver en pacemaker i nuläget men kanske i framtiden. AVblock I och AVBlock II på natten är ingen Pacemkerindikation. Uppehållen är heller inte tillräckligt långa ,ska vara > 3 sek.
Det viktigaste är att vara observant på ev symtom som yrsel eller svimning för då ska man nog kontrollera din rytm igen.

MVH
Maria
Pacemakersköterska