Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Behandlas frekventa ventrikulära extrasystolier från höger kammare, i ett annars friskt hjärta, lika, oberoende på vad som orsakat arytmin?

Min make, 53 år gammal, sedan tidigare frisk, fick i samband med en flygresa över atlanten i juli månad, en extrem gasutveckling som ledde till ett mycket stort och MYCKET smärtsamt tryck upp mot hjärtat. Han upplevde enl. egen utsago det som att något brast. Han upplevde sedan att andningen liksom upphörde och att han fick verkligen fokusera på att få ner luft. Vid hemkomsten upptäckte han att pulsen endast var mellan 30 och 40 slag/min sittande dagtid. Fyra dagar efter hemkomst uppsöktes AKUTEN men blodprov och EKG visade enl. dem inget anmärkningsvärt. Därefter perioder av yrsel och oroskänsla i bröstet samt hemma uppmätt oregelbunden puls. Efter flera uppsökningar av vården med arbetsprov och 2 st 24-timmars EKG upptäcktes nu i mitten av oktober MYCKET frekventa ventrikulära extraslag från höger kammare. Ultraljud samt MRI tyder på ett annars strukturellt friskt hjärta och remiss har utfärdats till prioriterad ablation. Har nu förstått från den vetenskapliga forskningen att en ev infarkt i höger kammare kan vara mycket svårupptäckt i efterhand då den tydligen snabbt kan läka ut utan uppkomst av ärrvävnad. Om det varit fråga om en oupptäckt föregående infarkt i höger kammare som i sin tur utlöst arrytmin, är då ablation fortfarande den bästa och enda behandlingen, eller ska även annan behandling beaktas?

Hej

Förstår att du vill ha svar på din mans problem. Som det ser ut nu så är Torbjörn som är läkare på denna sida upptagen med andra uppgifter så jag koncentrerar mig på att svara på pacemakerfrågor. Hoppas du kan få hjälp från någon annan kunnig hjärtläkare och få ett svar som ger er mer förståelse-

Mvh
Maria
Pacemakersjuksköterska