Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Av-knutan efter en pacemakeroperation

Måste av-knutan brännas bort efter en pacemakeroperation?

Hej

Ska du genomgå en Hisablation pga för snabbt och svårreglerat förmaksflimmer så går man in och bränner bort AV noden ja. Har du fått pacemaker pga bardykardi så behöver man inte göra något med AV knutan.

Mvh
Maria
Pacemakersköterska