Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

AV-block - orsak blodtrycksmedicin

Jag har fått en DDD-pacemaker efter att ha diagnosticerats ha AV block 2/3. Orsaken kunde vara min blodtrycksmedicin, Logimax (kalciumflödeshämmare + betablockerare). På nätet finns angivet i flera källor bla Socialstyrelsen att om medicinen sätts ut så kan det vara en reversibel process. Varför avvaktade man då inte effekten av ändrad medicinering innan pacemaker sattes in.

Hej,

Det finns många mediciner som påverkar pulsen och leder till långsam rytm. Några mediciner orsakar AV- block , andra kan påverka sinusknutan. Om en patient får en symtomgivande långsam puls efter det att man satt in ett nytt preparat med kända biverkning på hjärtat, brukar nog det flesta sätta ut preparatet och se vad som händer.Kalciumhämmare + betablockare kan påverka både AV-noden och sinusknutan och ge långsam puls.Varför läkarna inte prövade att sätta ut Logimax vet jag inte.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Bjärred

ps

I vissa fall vill man absolut fortsätta men en framgångsrik medicinering t ex lithiumbehandling vid depression, och då kombinerar man lithiumterapin med en pacemaker.