Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

AV block II typ 2 nattetid. PM indikation?

Hej!
Jag är nu en 50-årig kvinna. Utreddes för 13 år sedan i London.Jag hade då yrsel dagtid. Dock mycket trött småbarnsmamma. Fick besked efter 24 timmars EKG att jag hade AV -block II nattetid (vet ej om det var typ 1 eller 2) men att detta inte föranledde någon åtgärd. Har sedan mått bra tills i våras. Hade då en låndragen tid med hjärtklappning och anfåddhet. Trodde själv att jag hade någon virusinfektion trots utebliven feber eller CRP stegring. Då gjordes arbetsprov, CT-thorax och hjärteko som alla var ua. Jag skulle då ha gjort 24-h banspelar EKG , men gjorde det först nu i augusti. Detta för att jag helt mådde bra under sommaren och gör det ännu. Har aldrig svimmat av.
Fick besked av kardiolog nu vid besök att jag under nattetid har 14 episoder av AV- block II ,både typ 1 och 2.Längsta paus 2,3 sek. Inget under dagtid. Inga andra arytmier. De vill nu att jag sätter in pacemaker. Känner mig tveksam till detta , då det måste ha varit lika för 13 år sedan... Spelar åldern roll i detta läge? Är detta indikation för pacemaker?
Orolig 50 åring.

Hej,

AV- block ll typ 2 ,som även kallas Mobitz typ 2, är en pacemakerindikation, då det finns risk att det går över till totalblock dvs. AV lll. Om så är fallet har man ofta , men inte alltid, en slags långsam reservrytm sk nodal rytm, men risken finns att det kan bli hjärtstillestånd.

Du kommer nog att fundera på detta. Jag skulle råda dig till en pacemakeroperation som är ett relativt litet ingrepp.

Med vänlig hälsning, Thomas Fåhraeus
Bjärred