Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kan armhävningar påverka läget av elektroderna 5 veckor efter insättandet?

Kan armhävningar påverka läget av elektroderna 5 veckor efter
insättandet?

Nej, armhävningar efter fem veckor borde inte ändra läget på elektroderna. Vanligtvis fixeras elektroderna av operatören med ligaturer vid bröstmuskeln. Redan efter några timmar bildas ett tunt lager bindväv runt hela elektroden ner till hjärtat, som delvis håller elektroden på plats. Slutligen har elektrodspetsen olika anordningar så att den skall vara fast förankrad på insidan av hjärtväggen där den dessutom växer fast.

Skulle elektroden lossna, vilket händer ibland, sker det vanligtvis inom de första dygnen. Inom ett par veckor har elektroden vuxit fast.

Har man lagt in för lite elektrod och den blir sträckt, när man rätar på kroppen, kan elektroden lossna. Emellertid är detta en sällsynt komplikation då röntgengenomlysning under operationen ger operatören upplysning om elektrodförloppet.