Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Är så kallad konvertering riskfyllt?

Är så kallad konvertering riskfyllt?

Hej!

Elkonvertering av förmaksflimmer till sk sinusrytm är en vanlig procedur som görs på de flesta sjukhus flera gånger i veckan.

Det kallas även defibrillering av förmaksflimmer. I narkos får patienten en kraftig elektrisk stöt som skall "nollställa" det elektriska kaos som föreligger i hjärtat.

Därefter tar sinusnoden vanligtvis kommandot och hjärtat slår normalt. Det är extremt ovanligt att några komplikationer av allvarlig art uppstår efter en konvertering av förmaksflimmer. Hjärtat kan gå långsamt under några sekunder efter shocken men patienten sover i narkos och känner inga obehag av detta.

Ibland elkonverteras patienter som har rusning på kammarnivå t.ex kammarflimmer. Då måste man göra en akut defibrillering inom några minuter. Kammarflimmer skall inte förväxlas med förmaksflimmer.

Läs mer i lexikon: 
Förmaksfladder
Läs mer om ämnet: 
Defibrillering