Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Är det så att pacemakern bara skickar impulser när de egna impulserna stannar upp ett tag ibland? Jag har inte långsam puls men flimmer ibland och uppehåll.

Är det så att pacemakern bara skickar impulser när de egna impulserna stannar upp ett tag ibland? Jag har inte långsam puls men flimmer ibland och uppehåll.

Hej,

Det är riktigt, pacemakern avbryter sin elektriska impulsgivning när ditt hjärta "går för egen maskin"över den frekvens som man programmerat pacemakern till. Så är basfrekvensen (lägsta frekvensen), 60/minut styrd av pacemakern, och plötsligt går ditt eget hjärta in med t.ex. 62 slag/minut så känner pacemakern av det och inhiberar (stänger av) sin impulsgivning till hjärtat. Om du t.ex springer till bussen stiger din egna, spontana puls till kanske 100/min. Har du en sk sensor påslagen i pacemakern så kan den ibland "ta över" frekvensen och kanske öka den, beroende på hur mycket du rör dig.
Många pacemakerbärare använder ibland pacemaker ytterst lite medan andra är helt beroende av den.
Förmaksflimmer kan ibland bli långsamt om t.ex. har AV - block. Pacemaker känner hela tiden av på millisekunder om den behöver gå in eller ej.

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
Sensor