Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Är magnetfält farliga?

Är magnetfält farliga?

Dipole_field2.jpg

Elektromagnetiska fält omger oss ständigt och är i de allra flesta fall ingenting som påverkar en pacemaker. Även om du ofrivilligt utsätts för magnetfält så har dagens pacemakerdosor inbyggda skydd mot påverkan och ev störningar av dessa fält. I t.ex. köksmiljön finns mikrovågsugnar, bakmaskiner, diskmaskiner m.m. men de påverkar inte pacemakern vid normal användning.

Följande situationer och apparater är i stort sett ofarliga

  • Stöldlarm i affärer, dock finns vissa undantag – se nedan!
  • Säkerhetskontroller på flygplatser.
  • Mobiltelefoner.
  • TV-apparater.
  • Datorer.
  • Hantering av strömförande kablar i hushållet.
  • Keycard-läsare t ex i en liftanläggning

Stöldlarm i affärer

Stöldlarmen i affärer är en något besvärligare fråga att besvara. Det finns ett stort antal olika modeller på marknaden som sänder ut olika typer av signaler mellan bågarna, som i sin tur kan, i enstaka fall, påverka en pacemaker eller defibrillator. Allt beror på hur själva signalerna eller impulserna är utformade. Om så är fallet skall naturligtvis varningar gå ut till dessa patienter och tillverkarna av stöldbågar får ändra sin design.

En gyllene regel är att patienten bör passera bågarna direkt utan uppehåll och gärna i mitten. Påverkas pacemakern eller ICD:n, så brukar det vara tillfälligt under någon sekund. I sällsynta fall kan programmet ändras i patientens enhet, men vi har inte fått många rapporter om detta. Patienten kan känna det som ett extraslag ibland.

Blir patienten mot förmodan påverkad är det viktigt att komma bort från bågarna så snabbt som möjligt. Händelsen bör rapporteras till respektive pacemakerklinik så att åtgärder kan vidtas. Tiotusentals patienter har pacemaker eller ICD i Sverige men det är mycket sällan vi hör att någon allvarligare incident har inträffat. Det har inte kommit till min kännedom att larmbågarna har förstört en pacemaker eller ICD.

Observera

Svetsning med elektriskt svets. Vid svetsning förekommer väldigt starka magnetiska fält som tillfälligt kan stänga av pacemakern. Pacemakern uppfattar det som att hjärtat slår normalt. Skulle du som har pacemaker svetsa och plötsligt inte må bra, stäng av svetsaggregatet eller flytta dig genast därifrån.

Magnetröntgen ansågs tidigare vara olämpligt för pacemakerpatienter. Numera tillåter en del sjukhus magnetröntgen av pacemakerpatienter. Är patienten helt beroende av pacemakerstimuleringen kan man pröva andra undersökningar som t.ex. ultraljudsundersökning.