Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Är kronisk myocardit ärftligt? Vad är Adams strokes-anfall?

Är kronisk myocardit ärftligt? Vad är Adams strokes-anfall?

Hejsan,

Det finns en del ärftliga sjukdomar i hjärtmuskeln som t ex vissa former av kardiomyopati som drabbar muskelcellerna och försvagar hjärtats kontraktionsförmåga. Med genetiska prover kan man se om släktingar och barn är i riskzonen.

Med myokardit menar man att ett inflammatoriskt tillstånd föreligger i hjärtat som kan komma akut och som ibland bli "kroniskt".

Inflammatoriska och infektiösa tillstånd brukar inte vara ärftliga. Däremot kan ett nedsatt immunförsvar lättare leda till infektioner.

Myokardit brukar vara övergående utan några allvarligare komplikationer. Emellertid kan man få rytmrubbningar på hjärtat ev senare i livet. Sinusknutan kan skadas men även andra strukturer i hjärtats retledningssystem kan drabbas.

Några patienter som får pacemaker har tidigare haft en myokardit.

Adams-Stokes (inte Stroke!) anfall beskrevs i mitten på 1800- talet av två irländska läkare (som Du nog kan gissa namnet på) och innebär att man svimmar pga hjärtstillestånd. Innan vi fick tillgång till pacemakerbehandling var mortaliteten inom ett år 50 %!

Adams-Stokesattacker är inte ovanligt och är en av de vanligaste orsakerna till pacemaker- eller ICD implantation.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
PacePuls,
LUND