Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Ang infektioner/antibiotika/elektroder

Hej,
Har man en infektion så kan alltså bakterierna vandra med blodet och sätta sig på elektroderna. Och det är inte bra för hjärtat. Vad innebär detta? Vad händer när bakterier sätter sig på elektroderna? Vad händer med hjärtat? Vad kan man göra åt det? Läkare idag på ex vårdcentraler är mycket mer restrektiva med att skriva ut antibiotika. Borde detta inte gälla oss med ICD/pacemakers? Jag upplevt flera ggr att dom inte tar hänsyn till detta då dom står inför situationer om när det är tveksamt om man ska behandla med antibiotika. Tacksam för svar.

Hej

Har man en infektion i munnen där det finns mycket blodkärl så kan bakterierna följa med i blodbanan och slå sig ner på sk främmande föremål i hjärtat (konstgjordklaff, ICD el Pacemakerelektroder) och föröka sig. Detta kan leda till en endokardit som är en infektion el inflammation i hjärtats inre vävnad. Bakterierna kan då även slå sig ned på hjärtklaffarna eller i klaffarnas upphängning och bilda bakteriehärdar som fortsätter att sprida ut bakterier i blodomloppet och även skada klaffarna.

Misstänker man endokardit på en pacemaker/ICD patient så görs alltid ultraljud(EKO) och ofta kan man då se om det finns någon pålagring på någon av elektroderna. Med rätt antibiotikum kan
små bakterie härdar botas utan kirugiskt ingrepp.

Att drabbas av endokardit pga elektrod i hjärtat är ganska ovanlig. Vi ser något enstaka fall/år bland våra pacemakerpatienter i Lund. Vi föreslår inga speciella metoder för att skydda sig själv. Vid svåra tandköttsinfektioner kan det vara klokt att ta antibiotika men ofta sätter tandläkarna in detta automatiskt

Hoppas detta ger dig lite bättre svar på frågan som du tidigare hade.
Mvh
Maria Pacemakersköterska