Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Teknik

Artiklar om teknik: Klicka för att se alla artiklar i ämnet.

ICD

ICD är en engelsk förkortning för "Implantable Cardioverter Defibrillator" som på svenska skulle kunna översättas till "implanterbar elkonverterare-defibrillator". ICD- behandling användes för att förhindra ofta livshotande snabba hjärtfrekvenser där mediciner inte har tillräcklig effekt. Pacemaker däremot användes nästan uteslutande för att behandla långsam puls. Operationerna liknar mycket varandra dvs. elektroder placeras i hjärtat och anslutes till ICD- dosan eller pacemakern. ICD- dosan har nuförtiden även en inbyggd pacemaker, om pulsen skulle bli för långsam.

EKG

EKG är en förkortning på elektrokardiogram. När det gäller en bedömning av hjärtrytmen och frekvensen är EKG en av de viktigaste undersökningarna. Via sladdar från armar och ben samt bröstkorgen registreras hjärtats elektriska aktivitet.

EKG tas under ett par minuter dvs. det blir en ögonblicksbild av den elektriska hjärtaktiviteten.

Vill man ha längre EKG- observationer kan en EKG- bandspelare anslutas och som patienten får bära i ett dygn eller flera. Syftet är att se vad som händer med hjärtat när patienten får symptom.

Vid pacemakerkontroller tas alltid ett EKG.

EMI

EMI, Elektromagnetisk interferens, är elektriska fält och elektromagnetiska strömmar som framför allt tidigare kunde påverka en pacemakern. Dessa störningskällor finns ständigt omkring oss som t. ex. butikslarm, vapenkontroller, spisar, mobiltelefoner, generatorer m.m.

För att skydda själva pulsgeneratorn från funktionsstörningar har speciella skyddsfilter byggts in i pacemakern så att den inte längre påverkas lite lätt av EMI som för några år sedan.

Befinner man sig alldeles intill (några centimeter) en elektriska apparat kan pacemaker påverkas.

Prenumerera på innehåll