Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Patientvård

Artiklar för och om patienter. Klicka för att se alla artiklar i ämnet.

Defibrillering

Ibland råkar hjärtat utför så kallat flimmer då förmaken eller hjärtkamrarna råkar ut för ett elektriskt kaos. Flimret medför att pumpfunktionen går förlorad pga att muskelsammandragningarna upphör.Kammarflimmer betraktas som ett hjärtstillestånd och patienten förlorar nästa omedelbart medvetandet. Hjärt- lungräddning måste genast påbörjas. Med en elektrisk apparat, som kallas defibrillator, kan flimmer brytas i de flesta fall.

EKG

EKG är en förkortning på elektrokardiogram. När det gäller en bedömning av hjärtrytmen och frekvensen är EKG en av de viktigaste undersökningarna. Via sladdar från armar och ben samt bröstkorgen registreras hjärtats elektriska aktivitet.

EKG tas under ett par minuter dvs. det blir en ögonblicksbild av den elektriska hjärtaktiviteten.

Vill man ha längre EKG- observationer kan en EKG- bandspelare anslutas och som patienten får bära i ett dygn eller flera. Syftet är att se vad som händer med hjärtat när patienten får symptom.

Vid pacemakerkontroller tas alltid ett EKG.

EMI

EMI, Elektromagnetisk interferens, är elektriska fält och elektromagnetiska strömmar som framför allt tidigare kunde påverka en pacemakern. Dessa störningskällor finns ständigt omkring oss som t. ex. butikslarm, vapenkontroller, spisar, mobiltelefoner, generatorer m.m.

För att skydda själva pulsgeneratorn från funktionsstörningar har speciella skyddsfilter byggts in i pacemakern så att den inte längre påverkas lite lätt av EMI som för några år sedan.

Befinner man sig alldeles intill (några centimeter) en elektriska apparat kan pacemaker påverkas.

Prenumerera på innehåll