Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Patientvård

Artiklar för och om patienter. Klicka för att se alla artiklar i ämnet.

Symptom på långsam puls

tradet1.jpg
Trädet av Thomas Fåhraeus

Symptom på långsam puls dvs. att hjärtat inte slår tillräckligt fort, är ganska varierande. Det är viktigt att komma ihåg att attacker med långsam puls – bradykardi – kan uppträda dagligen hos en del patienter medan andra kanske endast får anfall ett par gånger i månaden. Andra har dagliga besvär med trötthet, frusenhetskänsla kanske yrsel.

Hur ställs diagnosen

Om en patient har ett eller några av de uppräknade symptomen gör man en utredning för att fastställa en diagnos och påbörja en adekvat behandling. Anfall med svimning kan t.ex. orsakas av andra åkommor som lågt blodtryck, epilepsi, lågt blodsocker eller alltför snabb puls. Ibland finner man ingen orsak till svimningsanfallen.

Hur ställs diagnosen?

Varför pacemaker

Att bli rekommenderad att få en pacemaker innebär i de allra flesta fall att hjärtat slår för långsamt med symptom som följd. Den långsamma pulsen kan komma attackvis eller föreligga hela tiden. En del viktiga mediciner orsakar långsam puls och för att kunna fortsätta ta dessa behöver man en pacemaker.

Pacemakern

En pacemaker hjälper hjärtat att hålla takten

En pacemaker hjälper hjärtat att hålla takten

Rytmrubbningar i hjärtat kan behandlas med hjälp av en pacemaker. En pacemaker sänder elektriska signaler till hjärtat för att det ska slå normalt.

Maze-op

Maze-op

Broschyren Att leva med pacemaker

Denna broschyr är utarbetad av Maria Hesselstrand och Héléne Möller på Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med St. Jude Medical Sweden AB.

Pacemakerkort

Så här ser pacemakerkortet ut. Det finns olika sorts kort och vilket man har spelar inte så stor roll.

Narkos

Narkos eller lokalbedövning vid implantation av en pacemaker är en fråga som ibland dyker upp. I vanliga fall ges endast lokalbedövning kring det område under huden där pacemakern skall placeras. Ingreppet är så litet att narkos, som innebär att patienten får sova, inte användes särskilt ofta i Sverige, kanske endast i några procent.

Unga människor och extremt oroliga patienter brukar få narkos. Om patienten har obehag under operationen kan man ge en lugnande spruta som omedelbart har effekt.

Skulle dosfickan bli infekterad brukar reoperationen ske i narkos då pacemakern placeras djupare in i kroppen t. ex. under den stora bröstmuskeln.

Lokalbedövning

Lokalbedövning vid pacemakeroperationer är den gängse bedövningsformen idag vid nästan alla pacemakeringrepp. Bedövningen liknar den vid tandläkarbedövning. En pacemakeroperation är så pass liten att nedsövning med narkosmedel anses onödig.

Ett undantag är barn och ibland en del patienter, som fått någon komplikation i pacemakerfickan. Här kan narkos vara befogat.

Fördelen med lokalbedövningen är att patienten kan gå upp direkt efter operationen, äta och kanske åka hem samma dag. Några patienter är så pass sjuka att en narkos kan bli farlig för dem till skillnad från lokalbedövning.

Tilläggas kan att inläggningen av elektroderna i hjärtat är i stort sett helt smärtfri.

Implantation

Pacemakrar implanteras under hudens fettlager och själva dosan läggs vanligtvis på underliggande muskel. Placeras dosan under vänster eller höger nyckelben läggs dosan på den stora bröstmuskeln. På små barn brukar pacemakern läggas under bukhuden.

Elektroderna implanteras via venerna och förs under röntgengenomlysning ned till hjärtat. För ytterligare information v.g. se artikel om operation.

Prenumerera på innehåll