Torbjörn Persson

torbjorn1_0.jpeg
Torbjörn Persson

Torbjörn Persson är överläkare och specialist i kardiologi och intvärtesmedicin på Skånes Universitetssjukhus. Han är särskilt inriktad på utredning och behandling av hjärtrytmrubbningar och har mångårig erfarenhet av implantation och kontroll av pacemaker/ICD. Torbjörn är medicinskt faktaansvarig för sidan.

Torbjörn har ett nära samarbete med Maria Hesselstrand och Thomas Fåhraeus och kommer framöver att hjälpa till att svara på frågor och uppdatera informationen här på pacemaker-info.se.