Telemetri

Telemetri är en kontinuerlig övervakning av patientens hjärtverksamhet. EKG-sladdar kopplas på bröstet och anslutes till ett övervakningssystem. Telemetri används på intensivvårdsavdelningar, under operationer, efter hjärtinfarkt mm. På bildskärmar ser sjukvårdspersonalen patientens EKG (dvs hjärtrytmen) hela tiden. Modern telemetriutrustning har automatiska larmgränser för hur fort eller hur långsam pulsen får bli innan ett larm utlöses.