Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Telemetri

Telemetri är en kontinuerlig övervakning av patientens hjärtverksamhet. EKG-sladdar kopplas på bröstet och anslutes till ett övervakningssystem. Telemetri används på intensivvårdsavdelningar, under operationer, efter hjärtinfarkt mm. På bildskärmar ser sjukvårdspersonalen patientens EKG (dvs hjärtrytmen) hela tiden. Modern telemetriutrustning har automatiska larmgränser för hur fort eller hur långsam pulsen får bli innan ett larm utlöses.