För patient & anhöriga

Miljontals människor världen över har fått pacemakers implanterade och kan tack vare dem leva ett fullt normalt liv. Dessa artiklar vänder sig till pacemakerpatienter och anhöriga. Syftet är att upplysa om hur det är att bära pacemaker och den anhöriges roll.