Pacemaker närbild

img_0544.jpg

Bild av en tvåkammarpacemaker som stimulerar både förmak och kammare. Denna modell har försetts med två aktiva elektroder som skruvas fast i hjärtats muskelvävnad som tidigare beskrivits. När elektroderna förs in i vensystemet är skruvarna skyddade av ett plasthölje. När elektroderna är på plats och ligger an mot hjärtväggen skruvas skruvarna ut med en speciell teknik och fastnar i hjärtväggen. Den kraftigt uppförstorade närbilden av pacemakern visar bl.a. de pluggar som skruvarna finns bakom och som fixerar elektroderna.

Pacemakerns hölje är gjort av titan, som är starkt som stål men lättare. Bilden visar en liten detalj av övre delen av en pacemaker, som är gjord av plast, bl.a. för att operatören skall kunna se, att elektroderna kommit korrekt på plats, innan de skruvas fast.

Fotograf: Magnus Tamelander
Copyright © 2007