Operationen 5: röntgenbild

img_0659_m.jpg

Bildskärmar ovanför operationsbordet visar röntgenbilder av hjärtat under operationen. Här syns de två elektroderna (högt upp till vänster) som förts in genom en ven från vänster arm.

Elektroderna går igenom den övre hålvenen innan de går in i hjärtat. Förmakselektroden brukar alltid placeras i "taket" på höger förmak. Notera att patienten tidigare har genomgått en hjärtklaffsoperation, och stråltrådarna som sitter i bröstbenet syns på fotot liksom den inopererade klaffen i vänstra delen av hjärtat.

Vanligtvis ser man inte mycket av hjärtat med dessa operationskameror men på denna bild ser man ganska tydligt den högra konturen som är höger förmak. Den nedre elektroden passerar igenom den s.k. tricuspidalisklaffen och går in i höger kammare fram till hjärtspetsen.

Pacemakermottagningen Lunds Universitetssjukhus
Foto: Magnus Tamelander
Copyright © 2007