Operationen 2: undersökning

Operationen 2: undersökning

Läkaren undersöker patienten innan pacemakerinplantationen. Diagnosen är alltid klar när det gäller pacemakerinläggningen. Eventuella andra hjärtfel måste upptäckas och eventuellt åtgärdas.

Pacemakermottagningen Lunds Universitetssjukhus
Foto: Magnus Tamelander
Copyright © 2007