Om

Vi på pacemaker-info.se vill ge utökade möjligheter till relevant information och ny kunskap om pacemaker till både patienter, anhöriga men även allmänt intresserade människor. Här kan du läsa om webbplatsen och de människor och företag som har bidragit. Det är viktigt att du tar del av våra Användarvillkor. De rör vem som står bakom denna webbplats, hur vi behandlar personuppgifter och mycket mer.

Sidans experter är överläkare Thomas Fåhraeus, överläkare Torbjörn Persson vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och pacemakersjuksköterskan Maria Hesselstrand på Universitetssjukhuset i Lund.