Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Myokardit

Myokardit är en inflammation i hjärtmuskeln. Denna inflammatoriska process kan även drabba hjärtsäcken, som ligger runt hjärtat. Hjärtsäcksinlammation benämns perikardit och, logiskt nog, är bägge strukturerna inflammerade, talar man om perimyokardit. Inflammationen kan vara akut eller kronisk. Skilj inflammation från infektion. Det senare är en bakteriell eller virologisk process och behandlas med antibiotika.