Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Impuls

Pacemakern skickar ut mycket korta (0,3-1,0 millisekunder) elektriska stimuleringsstötar som man på pacemakerspråket vanligtvis kallar för impulser. Impulserna har en spänning på cirka 1,0 upp till 3,5 volt vilket ofta är tillräckligt för att hjärtat skall dra ihop sig (depolariseras). Detta värde kan ändras om kraftigare spänning behövs.

Slår hjärtat med normal frekvens kan pacemakern tillfälligt avbryta impulsgivningen (inhiberas).