Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till Vårdguidens funktion Ställ en anonym fråga: www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/ och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker. Sista vill vi slå ett slag för Facebooks gruppsidor. Det finns bland annat Facebookgrupperna Pacemaker Support Group och Pacemaker and ICD Support Group. Båda är engelskspråkiga.

Implantation

Pacemakrar implanteras under hudens fettlager och själva dosan läggs vanligtvis på underliggande muskel. Placeras dosan under vänster eller höger nyckelben läggs dosan på den stora bröstmuskeln. På små barn brukar pacemakern läggas under bukhuden.

Elektroderna implanteras via venerna och förs under röntgengenomlysning ned till hjärtat. För ytterligare information v.g. se artikel om operation.