ICD

FÖRDJUPNING

» Om ICD

ICD är en engelsk förkortning för "Implantable Cardioverter Defibrillator" som på svenska skulle kunna översättas till "implanterbar elektrokonverterare-defibrillator". ICD-behandlingen kom ca 20 år efter det att man börjat med pacemakerbehandling mot långsam puls. Det skulle visa sig att det var betydligt svårare att med elektriska impulser eller chockbehandling bryta hjärtrusningar istället för att behandla långsam puls med en vanlig pacemaker.